De Benedictines Hildegard van Bingen (1098-1179) was een geniale vrouw. Tegenwoordig staat ze opnieuw in de belangstelling omwille van haar geschriften. Ze was mystica, schrijfster van boeken, brieven, gedichten en liederen. Haar leven lang kreeg ze visioenen, vooral over geestelijke dingen (boeken Scivias, Vitae Meritorum, Divinorum Operum), maar ook over geneeskunde en natuurkunde en de daarbij behorende voedingsleer. Ze liet omvangrijke werken na. In haar medisch leerboek Causae et Curae beschrijft zij de geneeskracht van voedingsmiddelen.
Het belangrijkste graangewas is in haar ogen het heilzame oergraan spelt. Spelt is zeer gezond en licht verteerbaar. Haar gezegde luidt: ‘Spelt maakt gezond bloed, geeft een rein gemoed en de gave van blijheid.’

Lees hier maar over haar leven en werken.

De vriendenkring geeft een driemaandelijks tijdschrift uit: Hildegard-koerier, over de
verschillende deelonderwerpen. Hij wil verder een ketting van naastenliefde smeden
onder zijn lezers, door de verspreiding van de geschriften van de heilige Hildegard, in
het bijzonder haar natuurgeneeskundige. De kring wenst eveneens een bescheiden
bijdrage te leveren aan de herkerstening van ons ooit zo christelijke volk.
Verantwoordelijke uitgeefster is mevrouw Helena Aerts, Marie Curielaan 5,
8500 Kortrijk. De jaarlijkse ledenbijdrage voor Nederlandse lezers bedraagt 18 euro.
Men kan inlichtingen inwinnen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of per gewone brief gestuurd op genoemd adres. Liever geen contacten over de
telefoon.
Lectuur die momenteel ter beschikking is:
1. Wondervoedsel spelt
  2. Gezond oud worden
3. Kanker en Afweerzwakte
4. Hart- en Vaatziekten  NIEUW
5. Reuma-, Kuren- en Badenboek 
6. Edelsteengeneeskunde
  7. Aderlating, brandend actueel
  8. Keukengeheimen
  9. Hildegard-apotheek
10. Speltkookboek

De nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 10 zijn in het Spelt-informatiecentrum in Pieterburen
verkrijgbaar en te bestellen via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Andere, zoals het apotheekboek, moeten in Vlaanderen aangevraagd worden.
Datzelfde geldt ook het proefnummer van de driemaandelijkse uitgave.
Om in Kortrijk boeken te kunnen aanschaffen, wordt ook een aansluiting op de
Hildegardkring verwacht.
Allen welkom, zowel in Nederland als in Vlaanderen!