De vriendenkring geeft een driemaandelijks tijdschrift uit: Hildegard-koerier, over de
verschillende deelonderwerpen. Hij wil verder een ketting van naastenliefde smeden
onder zijn lezers, door de verspreiding van de geschriften van de heilige Hildegard, in
het bijzonder haar natuurgeneeskundige. De kring wenst eveneens een bescheiden
bijdrage te leveren aan de herkerstening van ons ooit zo christelijke volk.
Verantwoordelijke uitgeefster is mevrouw Helena Aerts, Marie Curielaan 5,
8500 Kortrijk. De jaarlijkse ledenbijdrage voor Nederlandse lezers bedraagt 18 euro.
Men kan inlichtingen inwinnen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of per gewone brief gestuurd op genoemd adres. Liever geen contacten over de
telefoon.
Lectuur die momenteel ter beschikking is:
1. Wondervoedsel spelt
  2. Gezond oud worden
3. Kanker en Afweerzwakte
4. Hart- en Vaatziekten  NIEUW
5. Reuma-, Kuren- en Badenboek 
6. Edelsteengeneeskunde
  7. Aderlating, brandend actueel
  8. Keukengeheimen
  9. Hildegard-apotheek
10. Speltkookboek

De nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 10 zijn in het Spelt-informatiecentrum in Pieterburen
verkrijgbaar en te bestellen via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Andere, zoals het apotheekboek, moeten in Vlaanderen aangevraagd worden.
Datzelfde geldt ook het proefnummer van de driemaandelijkse uitgave.
Om in Kortrijk boeken te kunnen aanschaffen, wordt ook een aansluiting op de
Hildegardkring verwacht.
Allen welkom, zowel in Nederland als in Vlaanderen!