Onder deze titel is een boekje samengesteld door dr. Wighard Strehlow, natuurgeneesheer aan het Hildegard-Zentrum in Allensbach aan de Bodensee. De Nederlandse vertaling is van Helena Aerts van de vzw Hildegard-vriendenkring in Kortrijk, Vlaanderen. Met toestemming is een aantal zaken eruit hier weergegeven. De informatie is bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze is niet geschikt om diagnoses te stellen noch om enige ziekte of slechte lichaamsconditie te behandelen. De auteur, uitgever, vertaler of de Stichting Spelt Pieterburen e.o. aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor een verkeerd gebruik van de inlichtingen. Personen die lijden aan welke kwaal dan ook of die in een slechte gezondheidstoestand verkeren doen er best aan een geneesheer te raadplegen. 

Belangrijke informatie over spelt gaat terug op de Benedictines Hildegard van Bingen (1098-1179). Ze kreeg haar leven lang visioenen vooral over geestelijke dingen, maar ook over geneeskunde en de daarbij behorende voedingsleer. Ze liet omvangrijke werken na. In haar medisch-natuurkundige geschriften laat zij een voor alle tijden geldende voedingsgeneeskunde zien. Ze beschrijft als eerste de geneeskracht van voedingsmiddelen. Hildegard wijst de geneeskrachten aan die in de natuur voor de mens verborgen, maar eigenlijk voor het oprapen liggen en geeft aanwijzigingen voor een totale verzorging van de mens. Het belangrijkste graangewas is in haar ogen het heilzame oergraan spelt. Spelt is zeer gezond en licht verteerbaar. Haar gezegde luidt: “Spelt maakt gezond bloed, geeft een rein gemoed en de gave van blijheid.”

Duitse natuurgeneesheren
Hildegards informatie over spelt is een waardevolle bijdrage op het gebied van de voeding en de geneeskunde. Twee Duitse natuurgeneesheren, Dr. Gottfried Hertzka en zijn opvolger Dr. Wighard Strehlow, hebben reeds 50 jaar lang onderzoek gedaan naar de oorzaak van ziekten en de invloed van levensmiddelen op het genezingsproces aan de hand van de documenten en uitgaven van Hildegard van Bingen. Geschriften In haar medische leerboek Causae et Curae beschrijft zij ziekten en de behandeling daarvan. Het boek Physica gaat over planten, geneeskrachtige kruiden, dieren en stenen. In haar medisch-natuurkundige geschriften laat zij een voor alle tijden geldende voedingsgeneeskunde zien. Ze beschrijft als eerste en enige de geneeskracht van voedingsmiddelen. Het belangrijkste graangewas is in haar ogen het heilzame oergraan spelt.

Studie van Praktijkgevallen
Het gebruik van spelt werd klinisch getest op duizenden patiënten gedurende 50 jaar in de Hildegard-praktijken aan de Bodensee in Duitsland. Spelt werd effectief bevonden in verband met de volgende ziekten: 1. Gastro-intestinale ziekten (darmaandoeningen) 2. Neurodermitis (huidzenuwontstekingen) en allergieë (b.v. tarwe) 3. Ziekten die te maken hebben met Metabolisme (stofwisseling, b.v. suikerziekte) 4. Chronische infecties 5. Reumatische ziekten 6. Kanker en Precancerose (voorstadium kanker, ongemerkt verzwakken afweersysteem) 7. Zenumproblemen 8. Drugs-en geneesmiddelenvergiftiging, neveneffecten van antibiotica.
Het boekje eindigt met Aanbevolen Granen, Groenten, Fruitsoorten, Vleessoorten, Kruiden/Sausen, Dranken en Recepten.